[صفت]

kleidsam

قابل مقایسه

1 زیبنده شکیل، درخور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان