[اسم]

der Kleiderschrank

/ˈklaɪdɐˌʃʁaŋk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Kleiderschränke] [ملکی: Kleiderschrank(e)s]

1 کمد لباس

  • 1.Da müsste noch ein Regenmantel im Kleiderschrank sein.
    1. باید یک پالتوی بارانی دیگر هنوز در کمد لباس باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان