[اسم]

das Kleidungsstück

/ˈklaɪ̯dʊŋsˌʃtʏk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Kleidungsstücke] [ملکی: Kleidungsstück(e)s]

1 تن پوش [هر نوع لباس یا پوشش]

  • 1.Meine Tante kann aus jedem Stoff hübsche Kleidungsstücke machen.
    1 . عمه‌ام می‌تواند از هر قطعه‌ای، تن‌پوش‌هایی زیبا درست کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان