[فعل]

löhnen

/lˈøːnən/
فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 پرداختن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان