[اسم]

die Löslichkeit

قابل شمارش مونث

1 انحلال‌پذیری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان