[اسم]

die Lösungsmöglichkeit

/lˈøːzʊŋsmˌøːklɪçkˌaɪt/
قابل شمارش مونث

1 امکان راه‌حل احتمال راه‌حل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان