[اسم]

der Löwe

/ˈløːvə/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Löwen] [ملکی: Löwen] [مونث: Löwin]

1 شیر

  • 1.den schlafenden Löwen wecken
    1. شیر خفته را بیدار کردن
  • 2.In diesem kleinen Zoo gibt es keine Löwen.
    2. در این باغ وحش کوچک، هیچ شیری وجود ندارد.
  • 3.Tiger und Löwen sind Raubtiere.
    3. ببرها و شیرها، حیوانات وحشی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان