[اسم]

das Latein

/laˈtaɪ̯n/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Lateins]

1 (زبان) لاتین

  • 1.Der Text war in klassischem Latein abgefasst.
    1. متن در زبان لاتینی کلاسیک نوشته شد.
  • 2.Latein ist nicht mehr im Studienplan.
    2. (زبان) لاتین دیگر در برنامه تحصیلی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان