[اسم]

der Lastwagen

/lˈastvɑːɡən/
قابل شمارش مذکر

1 کامیون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان