[اسم]

der Laster

/ˈlastɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Laster] [ملکی: Lasters]

1 کامیون

  • 1.Auf der Autobahn waren so viele Laster. Deshalb hat es so lange gedauert.
    1. در اتوبان کامیون های زیادی بودند. به همین خاطر اینقدر طول کشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان