[فعل]

lauern

فعل گذرا و ناگذر

1 در کمین کسی بودن کمین کردن

2 انتظار کسی را کشیدن چشم‌به‌راه کسی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان