[اسم]

die Leselampe

/lˈeːzəlˌampə/
قابل شمارش مونث

1 چراغ مطالعه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان