[اسم]

der Leser

/ˈleːzɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Leser] [ملکی: Lesers] [مونث: Leserin]

1 خواننده (کتاب، روزنامه)

  • 1.Der neue Roman verzaubert den Leser.
    1. رمان جدید خواننده را جادو کرد.
  • 2.Die Leserinnen und Leser sind mit der Zeitung zufrieden.
    2. خوانندگان (زن و مرد) از روزنامه راضی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان