[فعل]

möchten

/ˈmœçtn̩/
فعل وجهی فعل گذرا
[گذشته: -] [گذشته: -] [گذشته کامل: -] [فعل کمکی: haben ]

1 میل داشتن دوست داشتن، خواستن

مترادف و متضاد angetan sein gefallen gernhaben sich begeistern
 • 1.Möchtest du auch einen Kaffee?
  1 . آیا یک قهوه هم میل داری؟
 • 2.Was möchten Sie trinken?
  2 . چی میل دارید بنوشید؟
ich möchte sehen/kommen/wissen/...
دوست دارم [می‌خواهم] ببینم/بیایم/بدانم/...
 • 1. Ich möchte wissen, was er jetzt tut.
  1. دوست دارم بدانم که او الان چکار می‌کند.
 • 2. Im Sommer möchten wir gern ans Meer fahren.
  2. در تابستان ما می‌خواهیم به دریا برویم.
توضیحاتی درباره این فعل
فعل "möchten" حالت التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) فعل "mögen" است و یکی از کاربردهای حالت التزامی نوع دوم درخواست، میل و آرزو است. این فعل در زبان آلمانی بسیار پرکاربرد بوده و از آنجایی که فعلی وجهی بوده به همراه حالت مصدری ظاهر می‌شود.
باید توجه داشت که دیگر کاربرد اصلی حالت التزامی نوع دوم (Konjunktiv II) نقل قول غیر مستقیم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان