[اسم]

der Opa

/ˈoːpa/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Opas] [ملکی: Opas]

1 بابابزرگ

  • 1.Mein Opa heißt Hans.
    1. نام بابابزرگ من "هانس" است.
  • 2.Sein Opa ist vor langer Zeit gestorben.
    2. بابابزرگ او مدت‌ها پیش مرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان