[اسم]

die Operation

/opəʀaˈʦi̯oːn/
قابل شمارش مونث
[جمع: Operationen] [ملکی: Operation]

1 عمل جراحی

  • 1.Die Operation ist dringend notwendig.
    1. عمل جراحی فوری، ضروری است.
  • 2.Seit der Operation kann ich mein Knie nicht mehr bewegen.
    2. بعد از عمل، من دیگر نمی‌توانم زانویم را تکان دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان