[اسم]

die Pest

قابل شمارش مونث

1 طاعون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان