[اسم]

Petra

قابل شمارش مونث

1 پترا (نامی زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان