[اسم]

der Pfad

قابل شمارش مذکر

1 مسیر باریک راه باریک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان