[اسم]

das Petroleum

قابل شمارش خنثی

1 نفت خام پترولیوم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان