[اسم]

Pfalz

/pfˈalts/
غیرقابل شمارش مونث

1 فالتس (منطقه ای در آلمان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان