[اسم]

der Pfahl

قابل شمارش مذکر

1 تیر دیرک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان