[اسم]

die Petersilie

قابل شمارش مونث

1 جعفری (گیاه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان