[صفت]

pra­xis­ori­en­tiert

/ˈpʁaksɪsoʁiɛnˈtiːɐ̯t/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: praxisorientierter] [حالت عالی: praxisorientiertesten]

1 عملگرا

  • 1.Im Training selbst arbeiten wir erfahrungs- und praxisorientiert.
    1. ما خودمان در تمرین تجربه‌محور و عملگرا کار می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان