[اسم]

das Rauchen

/ˈʁaʊ̯xən/
قابل شمارش خنثی

1 کشیدن سیگار

 • 1. Hier ist das Rauchen verboten!
  1 . اینجا سیگار کشیدن ممنوع است!
[فعل]

rauchen

/ˈʁaʊ̯xən/
فعل گذرا
[گذشته: rauchte] [گذشته: rauchte] [گذشته کامل: geraucht] [فعل کمکی: haben ]

2 سیگار کشیدن

 • 1. Ich rauche nicht.
  1 . من سیگار نمی‌کشم.
 • 2. Sie raucht 30 Zigaretten am Tag.
  2 . او 30 سیگار در روز می‌کشد.
 • 3. Stört es Sie, wenn ich rauche?
  3 . ناراحت نمی‌شوی اگر من سیگار بکشم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان