[اسم]

der Raucher

/ˈʀaʊ̯χɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Raucher] [ملکی: Rauchers] [مونث: Raucherin]

1 سیگاری

مترادف و متضاد nichtraucher
  • 1. Dieses Zimmer ist für Raucher.
    1 . این اتاق برای سیگاری هاست.
  • 2. Gibt es hier ein Zimmer für Raucher?
    2 . آیا اینجا اتاقی برای سیگاری ها هست؟
  • 3. Ich bin keine Raucherin. Ich bin Nichtraucherin.
    3 . من سیگاری نیستم. من غیر سیگاری هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان