[اسم]

der Schauspieler

/ˈʃaʊ̯ˌʃpiːlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Schauspieler] [ملکی: Schauspielers] [مونث: Schauspielerin]

1. بازیگر

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان