[اسم]

der Snack

/snɛk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Snacks] [ملکی: Snacks]

1 خوراک سبک خوراکی

  • 1.Ich habe uns einen Snack gemacht.
    1. من برای خودمان یک خوراک سبک درست کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان