[اسم]

der Sneaker

/ˈsniːkɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Sneakers] [ملکی: Sneakers]

1 اسنیکرز کفش کتونی

  • 1.Sneaker ist der amerikanische Sammelbegriff für Sportschuhe und bezeichnet Schuhe, die sowohl während sportlicher Betätigung als auch im Alltag getragen werden.
    1. اسنیکرز یک مفهوم کلی آمریکایی برای کفش‌های ورزشی‌ است و به کفش‌هایی گفته می‌شود که هم برای فعالیت‌های ورزشی و هم در روزمره پوشیده می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان