[اسم]

der Snowboardlehrer

/(en)snˈəʊbɔːdəlhɹə(de)/
قابل شمارش مذکر

1 مربی اسنوبرد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان