[صفت]

so genannt

/ˌzoː ɡəˈnant/
غیرقابل مقایسه

1 به اصطلاح

  • 1.mein sogenannter Freund
    1. به اصطلاح دوست من
  • 2.Seine so genannte Cousine ist in Wahrheit seine Freundin.
    2. به اصطلاح دختر عموی او در واقع دوست‌دختر او است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان