[حرف ربط]

sobald

/zoˈbalt/

1 همین‌که به محض اینکه

مترادف و متضاد sofort, wenn
  • 1.Ich rufe Sie an, sobald ich etwas Neues weiß.
    1. من با شما تماس می‌گیرم، همین‌که چیز جدیدی فهمیدم.
  • 2.Sobald ich den Termin weiß, gebe ich Ihnen Bescheid.
    2. همین‌که من تاریخ را فهمیدم به شما اطلاع می‌دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان