[قید]

so lala

/zoː lˈɑlɑː/
قابل مقایسه

1 متوسط نه خوب نه بد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان