[حرف ندا]

so ein pech!

/zoːaɪ̯npɛç/

1 چه بدشانسی‌ای ! چه بدبیاری‌ای!

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان