[قید]

so was

/zoː vˈas/
قابل مقایسه

1 اینطور از این قبیل، این‌چنین

 • 1.Aber so was kann ich nicht.
  1. اما من اینطور نمی‌توانم.
 • 2.Sie hat auch Kosmetik, Cremes, Parfüms und so was gekauft.
  2. او وسایل آرایشی، کرم، عطر و از این قبیل چیزها خرید.
 • 3.So was kann doch jedem passieren.
  3. این‌چنین، می‌تواند برای هرکس پیش بیاید.
[حرف ندا]

so was

/zoː vˈas/

2 چه

 • 1.So was Dummes!
  1. چه احمقانه!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان