[اسم]

die Solidität

قابل شمارش مونث

1 استحکام دوام، سختی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان