[اسم]

der Solist

قابل شمارش مذکر

1 تک‌نواز تک‌خوان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان