[قید]

somit

غیرقابل مقایسه

1 به‌این ترتیب بدین ترتیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان