[اسم]

das Souvenir

/zuvəˌniːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Souvenirs] [ملکی: Souvenirs]

1 سوغاتی

مترادف و متضاد Andenken Reiseandenken
  • 1.Am letzten Tag unserer Reise kauften wir Souvenirs.
    1. ما در آخرین روز سفرمان سوغاتی خریدیم.
  • 2.Ich habe ein paar Souvenirs aus dem Urlaub mitgebracht.
    2. من تعدادی سوغاتی با خودم از مسافرت آورده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان