[قید]

soso

/zˈoːzoː/
قابل مقایسه

1 متوسط نه خوب نه بد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان