[فعل]

sortieren

/zɔʁˈtiːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: sortierte] [گذشته: sortierte] [گذشته کامل: sortiert] [فعل کمکی: haben ]

1 مرتب کردن طبقه‌بندی کردن

  • 1.Ich sortiere die Briefe nach ihrem Datum.
    1. من نامه‌ها را با توجه به تاریخشان مرتب می‌کنم.
  • 2.Ich sortiere meine Dokumente nach dem Alphabet.
    2. من مدارکم را بر اساس الفبا مرتب می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان