[صفت]

sorgfältig

/ˈzɔʁkfɛltɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sorgfältiger] [حالت عالی: sorgfältigsten]

1 دقیق

مترادف و متضاد akkurat gründlich sorgsam
  • 1.Dieses umfangreiche Projekt erfordert sorgfältige Planung.
    1. این پروژه وسیع به برنامه‌ای دقیق نیاز دارد.
  • 2.Korrigieren erfordert sehr sorgfälltiges Lesen.
    2. تصحیح‌کردن به خواندن خیلی دقیق نیاز دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان