[اسم]

der Sopran

قابل شمارش مذکر

1 سوپرانو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان