[اسم]

die Sorgfalt

/ˈzɔʁkfalt/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Sorgfalt]

1 دقت توجه

  • 1.Bei dieser Arbeit ist Sorgfalt sehr richtig.
    1. در این کار دقت خیلی مهم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان