[صفت]

sorgsam

قابل مقایسه

1 دقیق باملاحظه، بادقت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان