[اسم]

die Sorglosigkeit

قابل شمارش مونث

1 بی‌ملاحظگی بی‌دقتی، بی‌احتیاطی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان