[صفت]

souverän

/ˌzuvəˈʀɛːn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: souveräner] [حالت عالی: souveränsten]

1 مستقل خودمختار

مترادف و متضاد autonom eigenständig unabhängig unsouverän
  • 1.Der Traum der Bevölkerung nach einer souveränen Nation wurde endlich Wirklichkeit.
    1. رویای مردم برای یک کشور مستقل در نهایت به واقعیت پیوست.
  • 2.Man könnte Somaliland "souverän" nenne.
    2. سومالی‌لند را می‌توان «خودمختار» نامید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان