[قید]

soviel

/zoˈfiːl/
غیرقابل مقایسه

1 تا جاییکه

  • 1.Soviel ich weiß, hat dieses Restaurant heute Ruhetag.
    1. تا جاییکه من می دانم این رستوران امروز تعطیل است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان