[اسم]

die Sprach­schicht

/ˈʃpʁaːxʃɪçt/
قابل شمارش مونث
[جمع: Sprachschichten] [ملکی: Sprachschicht]

1 سطح زبانی

  • 1.Welche Sprachschicht benutzt Ihr im Alltag?
    1. شما از چه سطح زبانی در روزمره استفاده می‌کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان