[اسم]

die Sprechblase

/ʃprˈɛçblɑːzə/
قابل شمارش مونث

1 بالون سخن ابرنویسه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان